Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "eu" into Latvian language

Vārda "es" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Eu

[Es]
/iju/

noun

1. A bivalent and trivalent metallic element of the rare earth group

  synonym:
 • europium
 • ,
 • Eu
 • ,
 • atomic number 63

1. Retzemju grupas divvērtīgs un trīsvērtīgs metālisks elements

  sinonīms:
 • eiropijs
 • ,
 • Es
 • ,
 • atomskaitlis 63

2. An international organization of european countries formed after world war ii to reduce trade barriers and increase cooperation among its members

 • "He tried to take britain into the europen union"
  synonym:
 • European Union
 • ,
 • EU
 • ,
 • European Community
 • ,
 • EC
 • ,
 • European Economic Community
 • ,
 • EEC
 • ,
 • Common Market
 • ,
 • Europe

2. Starptautiska eiropas valstu organizācija, kas izveidota pēc otrā pasaules kara, lai samazinātu tirdzniecības barjeras un palielinātu sadarbību starp tās dalībvalstīm

 • "Viņš mēģināja uzņemt lielbritāniju eiropas savienībā"
  sinonīms:
 • Eiropas Savienība
 • ,
 • ES
 • ,
 • Eiropas Kopiena
 • ,
 • EK
 • ,
 • Eiropas Ekonomikas kopiena
 • ,
 • EEK
 • ,
 • Kopējais tirgus
 • ,
 • eiropa