Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "espouse" into Latvian language

Vārda "spouse" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Espouse

[Espouse]
/ɪspaʊz/

verb

1. Choose and follow

 • As of theories, ideas, policies, strategies or plans
 • "She followed the feminist movement"
 • "The candidate espouses republican ideals"
  synonym:
 • adopt
 • ,
 • follow
 • ,
 • espouse

1. Izvēlieties un sekojiet

 • No teorijām, idejām, politikām, stratēģijām vai plāniem
 • "Viņa sekoja feministu kustībai"
 • "Kandidāts atbalsta republikāņu ideālus"
  sinonīms:
 • pieņemt
 • ,
 • sekot
 • ,
 • espouse

2. Take in marriage

  synonym:
 • marry
 • ,
 • get married
 • ,
 • wed
 • ,
 • conjoin
 • ,
 • hook up with
 • ,
 • get hitched with
 • ,
 • espouse

2. Ņem laulību

  sinonīms:
 • precēties
 • ,
 • apprecēties
 • ,
 • precējies
 • ,
 • savienoties
 • ,
 • savienoties ar
 • ,
 • aizķerties ar
 • ,
 • espouse

3. Take up the cause, ideology, practice, method, of someone and use it as one's own

 • "She embraced catholicism"
 • "They adopted the jewish faith"
  synonym:
 • espouse
 • ,
 • embrace
 • ,
 • adopt
 • ,
 • sweep up

3. Izmantojiet kāda lietu, ideoloģiju, praksi, metodi un izmantojiet to kā savu

 • "Viņa pieņēma katolicismu"
 • "Viņi pieņēma ebreju ticību"
  sinonīms:
 • espouse
 • ,
 • apskāviens
 • ,
 • pieņemt
 • ,
 • slaucīt