Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "enumerate" into Latvian language

Vārda "uzskaitīt" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Enumerate

[Uzskaitīt]
/ɪnuməret/

verb

1. Specify individually

 • "She enumerated the many obstacles she had encountered"
 • "The doctor recited the list of possible side effects of the drug"
  synonym:
 • enumerate
 • ,
 • recite
 • ,
 • itemize
 • ,
 • itemise

1. Norādīt individuāli

 • "Viņa uzskaitīja daudzos šķēršļus, ar kuriem bija saskārusies"
 • "Ārsts deklamēja iespējamo zāļu blakusparādību sarakstu"
  sinonīms:
 • uzskaitīt
 • ,
 • deklamēt
 • ,
 • vienumu
 • ,
 • vienums

2. Determine the number or amount of

 • "Can you count the books on your shelf?"
 • "Count your change"
  synonym:
 • count
 • ,
 • number
 • ,
 • enumerate
 • ,
 • numerate

2. Nosakiet skaitu vai summu

 • "Vai jūs varat saskaitīt grāmatas savā plauktā?"
 • "Skaitiet savas izmaiņas"
  sinonīms:
 • skaitīt
 • ,
 • numurs
 • ,
 • uzskaitīt
 • ,
 • numerēt

Examples of using

They are too numerous to enumerate.
To ir pārāk daudz, lai tos uzskaitītu.
They are too numerous to enumerate.
To ir pārāk daudz, lai tos uzskaitītu.