Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "entrust" into Latvian language

Vārda "uzticēties" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Entrust

[Uzticēt]
/ɛntrəst/

verb

1. Confer a trust upon

 • "The messenger was entrusted with the general's secret"
 • "I commit my soul to god"
  synonym:
 • entrust
 • ,
 • intrust
 • ,
 • trust
 • ,
 • confide
 • ,
 • commit

1. Piešķiriet uzticību

 • "Ziņnesim tika uzticēts ģenerāļa noslēpums"
 • "Es nododu savu dvēseli dievam"
  sinonīms:
 • uzticēt
 • ,
 • neuzticība
 • ,
 • uzticēties
 • ,
 • apņemties

2. Put into the care or protection of someone

 • "He left the decision to his deputy"
 • "Leave your child the nurse's care"
  synonym:
 • entrust
 • ,
 • leave

2. Nodot kāda aprūpē vai aizsardzībā

 • "Viņš lēmumu atstāja savam vietniekam"
 • "Atstājiet savu bērnu medmāsas aprūpē"
  sinonīms:
 • uzticēt
 • ,
 • atstāt

Examples of using

Ho ho, you have always been the brightest amongst my grandchildren! But hearken now: I have come from the nether realm to entrust thee with a task of utmost importance!
Ho ho, tu vienmēr esi bijis spilgtākais starp maniem mazbērniem! Bet klausieties tagad: es esmu nācis no zemākās sfēras, lai uzticētu jums ārkārtīgi svarīgu uzdevumu!