Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "enthusiastic" into Latvian language

Vārda "enthusiastic" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Enthusiastic

[Entuziastisks]
/ɪnθuziæstɪk/

adjective

1. Having or showing great excitement and interest

 • "Enthusiastic crowds filled the streets"
 • "An enthusiastic response"
 • "Was enthusiastic about taking ballet lessons"
  synonym:
 • enthusiastic

1. Ar lielu satraukumu un interesi vai izrādīšanu

 • "Daudzēdīgi pūļi piepildīja ielas"
 • "Pašutra reakcija"
 • "Bija entuziasms par baleta nodarbību veikšanu"
  sinonīms:
 • aizrautīgs

Examples of using

They're very enthusiastic.
Viņi ir ļoti aizrautīgi.
I'm enthusiastic.
Esmu entuziasma pilns.
His speech met with enthusiastic applause.
Viņa runa tikās ar aizrautīgiem aplausiem.