Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "entering" into Latvian language

Vārda "ieiešana" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Entering

[Ienākot]
/ɛntərɪŋ/

noun

1. A movement into or inward

  synonym:
 • entrance
 • ,
 • entering

1. Kustība uz iekšu vai uz iekšu

  sinonīms:
 • ieeja
 • ,
 • ienākot

2. The act of entering

 • "She made a grand entrance"
  synonym:
 • entrance
 • ,
 • entering
 • ,
 • entry
 • ,
 • ingress
 • ,
 • incoming

2. Ienākšanas akts

 • "Viņa veica grandiozu ieeju"
  sinonīms:
 • ieeja
 • ,
 • ienākot
 • ,
 • ieraksts
 • ,
 • iekļūšana
 • ,
 • ienākošo

Examples of using

He was barred from entering this restaurant.
Viņam tika liegts ieiet šajā restorānā.
The Japanese take off their shoes before entering a house.
Japāņi novelk kurpes pirms ieiešanas mājā.
According to legend, those woods used to be haunted, so people would avoid entering.
Saskaņā ar leģendu, šie meži agrāk bija vajāti, tāpēc cilvēki izvairījās no iekļūšanas.