Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ended" into Latvian language

Vārda "beigts" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Ended

[Beidzās]
/ɛndəd/

adjective

1. Having come or been brought to a conclusion

 • "The harvesting was complete"
 • "The affair is over, ended, finished"
 • "The abruptly terminated interview"
  synonym:
 • complete
 • ,
 • concluded
 • ,
 • ended
 • ,
 • over(p)
 • ,
 • all over
 • ,
 • terminated

1. Ir nonākuši vai nonākuši līdz noslēgumam

 • "Ražas novākšana bija pabeigta"
 • "Dēka ir beigusies, beigusies, pabeigta"
 • "Pēkšņi pārtrauktā intervija"
  sinonīms:
 • pabeigt
 • ,
 • noslēgusies
 • ,
 • beidzās
 • ,
 • virs (p)
 • ,
 • visā
 • ,
 • izbeigts

Examples of using

They had a few drinks and ended up sleeping together.
Viņi iedzēra dažus dzērienus un gulēja kopā.
The game ended in a free-for-all.
Spēle beidzās ar bezmaksas visiem.
The meeting started at 100:100 and ended at 100:100.
Tikšanās sākās pulksten 100:100 un beidzās pulksten 100:100.