Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "encroach" into Latvian language

Vārda "iejaukties" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Encroach

[Iejaukties]
/ɪnkroʊʧ/

verb

1. Advance beyond the usual limit

  synonym:
 • encroach
 • ,
 • infringe
 • ,
 • impinge

1. Avanss pārsniedz parasto robežu

  sinonīms:
 • iejaukties
 • ,
 • pārkāpt
 • ,
 • atsitiens

2. Impinge or infringe upon

 • "This impinges on my rights as an individual"
 • "This matter entrenches on other domains"
  synonym:
 • impinge
 • ,
 • encroach
 • ,
 • entrench
 • ,
 • trench

2. Pieskarties vai pārkāpt

 • "Tas ietekmē manas kā indivīda tiesības"
 • "Šis jautājums iesakņojas citos domēnos"
  sinonīms:
 • atsitiens
 • ,
 • iejaukties
 • ,
 • ierakums
 • ,
 • tranšeju

Examples of using

A good salesman will not encroach on his customer's time.
Labs pārdevējs neiejauksies sava klienta laikā.