Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "eminence" into Latvian language

Vārda "eminence" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Eminence

[Eminence]
/ɛmənəns/

noun

1. High status importance owing to marked superiority

 • "A scholar of great eminence"
  synonym:
 • eminence
 • ,
 • distinction
 • ,
 • preeminence
 • ,
 • note

1. Augsta statusa nozīme izteikta pārākuma dēļ

 • "Lielas izcilības zinātnieks"
  sinonīms:
 • izcilība
 • ,
 • atšķirība
 • ,
 • pārākums
 • ,
 • piezīme

2. A protuberance on a bone especially for attachment of a muscle or ligament

  synonym:
 • tuberosity
 • ,
 • tubercle
 • ,
 • eminence

2. Izciļņa uz kaula, īpaši muskuļa vai saites piestiprināšanai

  sinonīms:
 • bumbuļu
 • ,
 • tuberkuloze
 • ,
 • izcilība

Examples of using

He won eminence as a scientist.
Viņš ieguva izcilu zinātnieka lomu.