Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "eliminate" into Latvian language

Vārda "likvidēt" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Eliminate

[Likvidēt]
/ɪlɪmənet/

verb

1. Terminate, end, or take out

 • "Let's eliminate the course on akkadian hieroglyphics"
 • "Socialism extinguished these archaic customs"
 • "Eliminate my debts"
  synonym:
 • extinguish
 • ,
 • eliminate
 • ,
 • get rid of
 • ,
 • do away with

1. Pārtraukt, beigt vai izņemt

 • "Novērsīsim kursu par akadiešu hieroglifiem"
 • "Sociālisms nodzēsa šīs arhaiskās paražas"
 • "Likvidējiet manus parādus"
  sinonīms:
 • nodzēst
 • ,
 • likvidēt
 • ,
 • atbrīvoties no
 • ,
 • likvidēt ar

2. Do away with

  synonym:
 • obviate
 • ,
 • rid of
 • ,
 • eliminate

2. Likvidēt ar

  sinonīms:
 • novērst
 • ,
 • atbrīvoties no
 • ,
 • likvidēt

3. Kill in large numbers

 • "The plague wiped out an entire population"
  synonym:
 • eliminate
 • ,
 • annihilate
 • ,
 • extinguish
 • ,
 • eradicate
 • ,
 • wipe out
 • ,
 • decimate
 • ,
 • carry off

3. Nogalināt lielā skaitā

 • "Mēris iznīcināja veselus iedzīvotājus"
  sinonīms:
 • likvidēt
 • ,
 • iznīcināt
 • ,
 • nodzēst
 • ,
 • izskaust
 • ,
 • noslaucīt
 • ,
 • decimēt
 • ,
 • pārnes

4. Dismiss from consideration or a contest

 • "John was ruled out as a possible suspect because he had a strong alibi"
 • "This possibility can be eliminated from our consideration"
  synonym:
 • rule out
 • ,
 • eliminate
 • ,
 • winnow out
 • ,
 • reject

4. Atlaist no izskatīšanas vai konkursa

 • "Džons tika izslēgts kā iespējamais aizdomās turamais, jo viņam bija spēcīgs alibi"
 • "Šo iespēju var izslēgt no mūsu apsvērumiem"
  sinonīms:
 • izslēgt
 • ,
 • likvidēt
 • ,
 • winnow ārā
 • ,
 • noraidīt

5. Eliminate from the body

 • "Pass a kidney stone"
  synonym:
 • excrete
 • ,
 • egest
 • ,
 • eliminate
 • ,
 • pass

5. Likvidēt no organisma

 • "Paiet garām nierakmenim"
  sinonīms:
 • izdalīt
 • ,
 • egest
 • ,
 • likvidēt
 • ,
 • caurlaide

6. Remove from a contest or race

 • "The cyclist has eliminated all the competitors in the race"
  synonym:
 • eliminate

6. Noņemt no konkursa vai sacensībām

 • "Velosipēdists ir izslēdzis visus sacensību dalībniekus"
  sinonīms:
 • likvidēt

7. Remove (an unknown variable) from two or more equations

  synonym:
 • eliminate

7. Noņemiet (nezināmu mainīgo) no diviem vai vairākiem vienādojumiem

  sinonīms:
 • likvidēt

Examples of using

Does a uniform eliminate class difference?
Vai vienveidīgs novērš klases atšķirību?