Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "electrical" into Latvian language

Vārda "elektrisks" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Electrical

[Elektriskais]
/ɪlɛktrɪkəl/

adjective

1. Relating to or concerned with electricity

 • "An electrical engineer"
 • "Electrical and mechanical engineering industries"
  synonym:
 • electrical

1. Kas attiecas uz elektrību vai attiecas uz to

 • "Elektroinženieris"
 • "Elektrotehnikas un mašīnbūves nozares"
  sinonīms:
 • elektriskais

2. Using or providing or producing or transmitting or operated by electricity

 • "Electric current"
 • "Electric wiring"
 • "Electrical appliances"
 • "An electrical storm"
  synonym:
 • electric
 • ,
 • electrical

2. Elektroenerģijas izmantošana vai nodrošināšana, ražošana vai pārvade vai ekspluatācija

 • "Elektriskā strāva"
 • "Elektriskā elektroinstalācija"
 • "Elektriskās ierīces"
 • "Elektriskā vētra"
  sinonīms:
 • elektriskais

Examples of using

Is the electrical equipment grounded?
Vai elektroiekārtas ir iezemētas?
We need an electrical engineer for this job.
Šim darbam mums ir nepieciešams elektroinženieris.
In her job, she designs electrical circuits.
Savā darbā viņa projektē elektriskās ķēdes.