Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "either" into Latvian language

Vārda "vai nu" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Either

[Vai nu]
/iðər/

adverb

1. After a negative statement used as an intensive meaning something like `likewise' or `also'

 • "He isn't stupid, but he isn't exactly a genius either"
 • "I don't know either"
 • "If you don't order dessert i won't either"
  synonym:
 • either

1. Pēc negatīva paziņojuma, ko izmanto kā intensīvu nozīmi, kaut kā “patīk” vai “arī”'

 • "Viņš nav stulbs, bet arī nav īsti ģēnijs"
 • "Es arī nezinu"
 • "Ja jūs nepasūtīsit desertu, es arī to nedarīšu"
  sinonīms:
 • nu

Examples of using

Every truth has two sides; it is as well to look at both, before we commit ourselves to either.
Katrai patiesībai ir divas puses; ir arī jāskatās uz abām, pirms mēs apņemamies to darīt.
Getting old is not good, but dying young isn't too good either.
Vecums nav labs, bet mirstošs jauns arī nav pārāk labs.
I have no objection, but I'm not in favor of it, either.
Man nav iebildumu, bet arī es par to neatbalstu.