Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "egotistical" into Latvian language

Vārda "egotistika" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Egotistical

[Egoistisks]
/igətɪstɪkəl/

adjective

1. Characteristic of those having an inflated idea of their own importance

  synonym:
 • egotistic
 • ,
 • egotistical
 • ,
 • narcissistic
 • ,
 • self-loving

1. Raksturīgi tiem, kuriem ir uzpūsta ideja par viņu pašu nozīmi

  sinonīms:
 • egoistisks
 • ,
 • egoistiska
 • ,
 • narcistisks
 • ,
 • pašmīlīga

2. Characteristic of false pride

 • Having an exaggerated sense of self-importance
 • "A conceited fool"
 • "An attitude of self-conceited arrogance"
 • "An egotistical disregard of others"
 • "So swollen by victory that he was unfit for normal duty"
 • "Growing ever more swollen-headed and arbitrary"
 • "Vain about her clothes"
  synonym:
 • conceited
 • ,
 • egotistic
 • ,
 • egotistical
 • ,
 • self-conceited
 • ,
 • swollen
 • ,
 • swollen-headed
 • ,
 • vain

2. Viltus lepnuma raksturojums

 • Ar pārspīlētu pašsvara izjūtu
 • "Naidīts muļķis"
 • "Pašveicinātas augstprātības attieksme"
 • "Citu egoistiska ignorēšana"
 • "Tik pietūkuši ar uzvaru, ka viņš nebija piemērots normālam pienākumam"
 • "Augot arvien pietūkušu galvu un patvaļīgu"
 • "Pazusti par viņas drēbēm"
  sinonīms:
 • iecerēts
 • ,
 • egoistisks
 • ,
 • egoistiska
 • ,
 • pašcautāts
 • ,
 • pietūkuši
 • ,
 • pietūkuši galva
 • ,
 • veltīgi