Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "durable" into Latvian language

Vārda "izturīgs" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Durable

[Izturīgs]
/dʊrəbəl/

adjective

1. Existing for a long time

 • "Hopes for a durable peace"
 • "A long-lasting friendship"
  synonym:
 • durable
 • ,
 • lasting
 • ,
 • long-lasting
 • ,
 • long-lived

1. Pastāv ilgu laiku

 • "Veiki ilgstošam mieram"
 • "Ilgstoša draudzība"
  sinonīms:
 • izturīgs
 • ,
 • ilgstošs
 • ,
 • ilggadējs

2. Capable of withstanding wear and tear and decay

 • "Durable denim jeans"
  synonym:
 • durable
 • ,
 • long-wearing

2. Spēj izturēt nodilumu un asaras un sabrukšanu

 • "Izturīgi džinsi"
  sinonīms:
 • izturīgs
 • ,
 • ilgi valkājot

3. Very long lasting

 • "Less durable rocks were gradually worn away to form valleys"
 • "The perdurable granite of the ancient appalachian spine of the continent"
  synonym:
 • durable
 • ,
 • indestructible
 • ,
 • perdurable
 • ,
 • undestroyable

3. Ļoti ilgs

 • "Ja vien izturīgas klintis pakāpeniski tika nolietotas, lai veidotu ielejas"
 • "Konenta senās apalaču mugurkaula izturīgais granīts"
  sinonīms:
 • izturīgs
 • ,
 • neiznīcināms
 • ,
 • nenoliedzams