Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dubious" into Latvian language

Vārda "apšaubāms" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Dubious

[Apšaubāmi]
/dubiəs/

adjective

1. Fraught with uncertainty or doubt

 • "They were doubtful that the cord would hold"
 • "It was doubtful whether she would be admitted"
 • "Dubious about agreeing to go"
  synonym:
 • doubtful
 • ,
 • dubious

1. Pilns ar nenoteiktību vai šaubām

 • "Viņi šaubījās, vai aukla turēsies"
 • "Bija šaubas, vai viņa tiks uzņemta"
 • "Šaubīgi par piekrišanu doties"
  sinonīms:
 • apšaubāms

2. Open to doubt or suspicion

 • "The candidate's doubtful past"
 • "He has a dubious record indeed"
 • "What one found uncertain the other found dubious or downright false"
 • "It was more than dubitable whether the friend was as influential as she thought"- karen horney
  synonym:
 • doubtful
 • ,
 • dubious
 • ,
 • dubitable
 • ,
 • in question(p)

2. Atvērts šaubām vai aizdomām

 • "Kandidāta apšaubāmā pagātne"
 • "Viņam patiešām ir apšaubāms ieraksts"
 • "Tas, kas vienam šķita neskaidrs, otram šķita apšaubāms vai pilnīgi nepatiess"
 • "Tas bija vairāk nekā apšaubāms, vai draudzene bija tik ietekmīga, kā viņa domāja." - kārena hornija
  sinonīms:
 • apšaubāms
 • ,
 • jautājumā (p)

3. Not convinced

 • "They admitted the force of my argument but remained dubious"
  synonym:
 • dubious

3. Nepārliecināts

 • "Viņi atzina mana argumenta spēku, bet palika apšaubāmi"
  sinonīms:
 • apšaubāms

Examples of using

Her attraction was dubious even after the second glass of wine.
Viņas pievilcība bija apšaubāma pat pēc otrās vīna glāzes.