Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dose" into Latvian language

Vārda "deva" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Dose

[Deva]
/doʊs/

noun

1. A measured portion of medicine taken at any one time

  synonym:
 • dose
 • ,
 • dosage

1. Izmērītā zāļu daļa, kas lietota jebkurā laikā

  sinonīms:
 • deva

2. The quantity of an active agent (substance or radiation) taken in or absorbed at any one time

  synonym:
 • dose
 • ,
 • dosage

2. Aktīvā aģenta ( vielas vai starojuma ) daudzums, kas uzņemts vai absorbēts vienā reizē

  sinonīms:
 • deva

3. A communicable infection transmitted by sexual intercourse or genital contact

  synonym:
 • venereal disease
 • ,
 • VD
 • ,
 • venereal infection
 • ,
 • social disease
 • ,
 • Cupid's itch
 • ,
 • Cupid's disease
 • ,
 • Venus's curse
 • ,
 • dose
 • ,
 • sexually transmitted disease
 • ,
 • STD

3. Infekcijas infekcija, ko pārnēsā dzimumakts vai dzimumorgānu kontakts

  sinonīms:
 • finerāla slimība
 • ,
 • VD
 • ,
 • finerāla infekcija
 • ,
 • sociālās slimības
 • ,
 • Kupid's nieze
 • ,
 • Kupidas slimība
 • ,
 • Venēras lāsts
 • ,
 • deva
 • ,
 • seksuāli transmisīvās slimības
 • ,
 • STĀPIS

4. Street name for lysergic acid diethylamide

  synonym:
 • acid
 • ,
 • back breaker
 • ,
 • battery-acid
 • ,
 • dose
 • ,
 • dot
 • ,
 • Elvis
 • ,
 • loony toons
 • ,
 • Lucy in the sky with diamonds
 • ,
 • pane
 • ,
 • superman
 • ,
 • window pane
 • ,
 • Zen

4. Lyserģiskās skābes dietilamīda ielas nosaukums

  sinonīms:
 • skābe
 • ,
 • aizmugurējais lauzējs
 • ,
 • akumulatora skābeklis
 • ,
 • deva
 • ,
 • dot
 • ,
 • Elviss
 • ,
 • draņķīgi tooni
 • ,
 • Lūcija debesīs ar dimantiem
 • ,
 • rāns
 • ,
 • supermens
 • ,
 • loga rūts
 • ,
 • Zen

verb

1. Treat with an agent

 • Add (an agent) to
 • "The ray dosed the paint"
  synonym:
 • dose

1. Ārstēt ar aģentu

 • Pievienot ( aģents )
 • "Resis deva krāsu"
  sinonīms:
 • deva

2. Administer a drug to

 • "They drugged the kidnapped tourist"
  synonym:
 • drug
 • ,
 • dose

2. Administrēt narkotiku

 • "Viņi narkotizēja nolaupīto tūristu"
  sinonīms:
 • narkotikas
 • ,
 • deva

Examples of using

Double the dose.
Divreiz deva.
Double the dose.
Divreiz deva.
Double the dose.
Divreiz deva.