Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "doorway" into Latvian language

Vārda "durvju ceļš" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Doorway

[Durvju aile]
/dɔrwe/

noun

1. The entrance (the space in a wall) through which you enter or leave a room or building

 • The space that a door can close
 • "He stuck his head in the doorway"
  synonym:
 • doorway
 • ,
 • door
 • ,
 • room access
 • ,
 • threshold

1. Ieeja ( telpa sienā ), caur kuru jūs ieejat vai atstājat istabu vai ēku

 • Telpa, kuru durvis var aizvērt
 • "Viņš iesprūda galvu durvīs"
  sinonīms:
 • durvju ceļš
 • ,
 • durvis
 • ,
 • piekļuve istabai
 • ,
 • slieksnis

Examples of using

Her sudden appearance in the doorway surprised us.
Viņas pēkšņā parādīšanās durvju ceļā mūs pārsteidza.