Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "divorce" into Latvian language

Vārda "šķiršanās" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Divorce

[Šķiršanās]
/dɪvɔrs/

noun

1. The legal dissolution of a marriage

  synonym:
 • divorce
 • ,
 • divorcement

1. Laulības likumīga izbeigšana

  sinonīms:
 • šķiršanās

verb

1. Part

 • Cease or break association with
 • "She disassociated herself from the organization when she found out the identity of the president"
  synonym:
 • disassociate
 • ,
 • dissociate
 • ,
 • divorce
 • ,
 • disunite
 • ,
 • disjoint

1. Daļa

 • Pārtraukt vai pārtraukt asociāciju ar
 • "Viņa norobežojās no organizācijas, kad uzzināja prezidenta identitāti"
  sinonīms:
 • disociēt
 • ,
 • disociēts
 • ,
 • šķiršanās
 • ,
 • nicināt
 • ,
 • nesatraukts

2. Get a divorce

 • Formally terminate a marriage
 • "The couple divorced after only 6 months"
  synonym:
 • divorce
 • ,
 • split up

2. Saņemt šķiršanos

 • Oficiāli izbeidz laulību
 • "Pāris izšķīrās tikai pēc 6 mēnešiem"
  sinonīms:
 • šķiršanās
 • ,
 • sadalīšana

Examples of using

I want to get a divorce.
Es gribu saņemt šķiršanos.
The root cause of any divorce is marriage.
Jebkuras šķiršanās cēlonis ir laulība.
Tom and Mary are considering divorce.
Toms un Marija apsver šķiršanos.