Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ditto" into Latvian language

Vārda "tāpat" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Ditto

[Tāpat]
/dɪtoʊ/

noun

1. A mark used to indicate the word above it should be repeated

  synonym:
 • ditto mark
 • ,
 • ditto

1. Jāatkārto zīme, ko izmanto, lai norādītu iepriekš minēto vārdu

  sinonīms:
 • tāpat atzīmēt
 • ,
 • tāpat

verb

1. Repeat an action or statement

 • "The next speaker dittoed her argument"
  synonym:
 • ditto

1. Atkārtojiet darbību vai paziņojumu

 • "Nākamā runātāja iebilda pret savu argumentu"
  sinonīms:
 • tāpat