Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "disturbed" into Latvian language

Vārda "traucēts" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Disturbed

[Satraukts]
/dɪstərbd/

adjective

1. Having the place or position changed

 • "The disturbed books and papers on her desk"
 • "Disturbed grass showed where the horse had passed"
  synonym:
 • disturbed

1. Ja vieta vai pozīcija ir mainījusies

 • "Satraucētās grāmatas un dokumenti uz viņas galda"
 • "Traucēta zāle parādīja, kur zirgs bija pagājis"
  sinonīms:
 • traucēts

2. Afflicted with or marked by anxious uneasiness or trouble or grief

 • "Too upset to say anything"
 • "Spent many disquieted moments"
 • "Distressed about her son's leaving home"
 • "Lapsed into disturbed sleep"
 • "Worried parents"
 • "A worried frown"
 • "One last worried check of the sleeping children"
  synonym:
 • disquieted
 • ,
 • distressed
 • ,
 • disturbed
 • ,
 • upset
 • ,
 • worried

2. Nomocīts ar nemierīgu nemieru vai nepatikšanām vai bēdām vai to raksturo

 • "Pārāk sajukums kaut ko pateikt"
 • "Iztērēja daudzus nepatīkamus mirkļus"
 • "Satraukts par dēla aiziešanu mājās"
 • "Apņemts traucētā miegā"
 • "Slikti vecāki"
 • "Piesaucies sarauts"
 • "Viena pēdējā satraucošā miega bērnu pārbaude"
  sinonīms:
 • nicināts
 • ,
 • satraukts
 • ,
 • traucēts
 • ,
 • sajukums
 • ,
 • uztraucās

3. Emotionally unstable and having difficulty coping with personal relationships

  synonym:
 • disturbed
 • ,
 • maladjusted

3. Emocionāli nestabils un ar grūtībām tikt galā ar personīgajām attiecībām

  sinonīms:
 • traucēts
 • ,
 • nepareizi pielāgots

4. Affected with madness or insanity

 • "A man who had gone mad"
  synonym:
 • brainsick
 • ,
 • crazy
 • ,
 • demented
 • ,
 • disturbed
 • ,
 • mad
 • ,
 • sick
 • ,
 • unbalanced
 • ,
 • unhinged

4. Ietekmē neprāts vai ārprāts

 • "Cilvēks, kurš bija kļuvis traks"
  sinonīms:
 • smadzenes
 • ,
 • traks
 • ,
 • vājprātīgs
 • ,
 • traucēts
 • ,
 • slims
 • ,
 • nesabalansēts
 • ,
 • netraucēts

Examples of using

Tom was disturbed by the implication.
Tomu traucēja netieši.
Someone has disturbed all my papers.
Kāds ir traucējis visus manus dokumentus.
I don't want to be disturbed until ten.
Es nevēlos, lai mani traucētu līdz desmit.