Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "distrustful" into Latvian language

Vārda "neuzticīgs" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Distrustful

[Neuzticīgs]
/dɪstrəstfəl/

adjective

1. Having or showing distrust

 • "A man of distrustful nature"
 • "My experience...in other fields of law has made me distrustful of rules of thumb generally"- b.n.cardozo
 • "Vigilant and distrustful superintendence"- thomas jefferson
  synonym:
 • distrustful

1. Neuzticēšanās vai izrādīšana

 • "Cilvēks ar neuzticīgu dabu"
 • "Mana pieredze... citās tiesību jomās ir likusi man neuzticēties īkšķa noteikumiem kopumā" - bncardozo
 • "Modra un neuzticīga pārraudzība" - tomass džefersons
  sinonīms:
 • neuzticīgs