Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "distorted" into Latvian language

Vārda "izkropļots" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Distorted

[Izkropļota]
/dɪstɔrtəd/

adjective

1. So badly formed or out of shape as to be ugly

 • "Deformed thalidomide babies"
 • "His poor distorted limbs"
 • "An ill-shapen vase"
 • "A limp caused by a malformed foot"
 • "Misshapen old fingers"
  synonym:
 • deformed
 • ,
 • distorted
 • ,
 • ill-shapen
 • ,
 • malformed
 • ,
 • misshapen

1. Tik slikti izveidots vai ārpus formas, lai būtu neglīts

 • "Deformēti talidomīda mazuļi"
 • "Viņa nabadzīgie izkropļotie ekstremitātes"
 • "Slimšapena vāze"
 • "Kaļķene, ko izraisa malformēta pēda"
 • "Misshapen veci pirksti"
  sinonīms:
 • deformēts
 • ,
 • izkropļots
 • ,
 • slikti sapūst
 • ,
 • nepareizi informēts
 • ,
 • misshapen

2. Having an intended meaning altered or misrepresented

 • "Many of the facts seemed twisted out of any semblance to reality"
 • "A perverted translation of the poem"
  synonym:
 • distorted
 • ,
 • misrepresented
 • ,
 • perverted
 • ,
 • twisted

2. Ar mainītu vai sagrozītu paredzēto nozīmi

 • "Daudzi fakti šķita savīti no jebkādas līdzības ar realitāti"
 • "Populāra perverss tulkojums"
  sinonīms:
 • izkropļots
 • ,
 • sagrozīts
 • ,
 • perversa
 • ,
 • savīti

Examples of using

He has distorted my speech.
Viņš ir sagrozījis manu runu.