Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "disquiet" into Latvian language

Vārda "diskusija" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Disquiet

[Satraukums]
/dɪskwaɪət/

noun

1. A feeling of mild anxiety about possible developments

  synonym:
 • anxiousness
 • ,
 • disquiet

1. Viegla satraukuma sajūta par iespējamām norisēm

  sinonīms:
 • nemierīgums
 • ,
 • nepatīk

2. The trait of seeming ill at ease

  synonym:
 • disquiet
 • ,
 • unease
 • ,
 • uneasiness

2. Viegli šķietama iezīme

  sinonīms:
 • nepatīk
 • ,
 • nemiers

verb

1. Disturb in mind or make uneasy or cause to be worried or alarmed

 • "She was rather perturbed by the news that her father was seriously ill"
  synonym:
 • perturb
 • ,
 • unhinge
 • ,
 • disquiet
 • ,
 • trouble
 • ,
 • cark
 • ,
 • distract
 • ,
 • disorder

1. Traucēt prātā vai padarīt nemierīgu vai izraisīt satraukumu vai satraukumu

 • "Viņu diezgan satrauca ziņas, ka viņas tēvs bija smagi slims"
  sinonīms:
 • perturbēt
 • ,
 • netraucēts
 • ,
 • nepatīk
 • ,
 • nepatikšanas
 • ,
 • cark
 • ,
 • novērst
 • ,
 • traucējumi