Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "disperse" into Latvian language

Vārda "izkliedēt" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Disperse

[Izkliedēt]
/dɪspərs/

verb

1. Distribute loosely

 • "He scattered gun powder under the wagon"
  synonym:
 • scatter
 • ,
 • sprinkle
 • ,
 • dot
 • ,
 • dust
 • ,
 • disperse

1. Brīvi izplatīt

 • "Viņš izkaisīja pistoles pulveri zem vagona"
  sinonīms:
 • izkliede
 • ,
 • apkaisa
 • ,
 • punkts
 • ,
 • putekļi
 • ,
 • izklīst

2. To cause to separate and go in different directions

 • "She waved her hand and scattered the crowds"
  synonym:
 • disperse
 • ,
 • dissipate
 • ,
 • dispel
 • ,
 • break up
 • ,
 • scatter

2. Izraisīt atdalīties un iet dažādos virzienos

 • "Viņa pamāja ar roku un izklīdināja pūļus"
  sinonīms:
 • izklīst
 • ,
 • izkliedēt
 • ,
 • kliedēt
 • ,
 • šķirties
 • ,
 • izkliede

3. Cause to separate

 • "Break up kidney stones"
 • "Disperse particles"
  synonym:
 • break up
 • ,
 • disperse
 • ,
 • scatter

3. Iemesls atdalīties

 • "Sadalīt nierakmeņus"
 • "Izkliedēt daļiņas"
  sinonīms:
 • šķirties
 • ,
 • izklīst
 • ,
 • izkliede

4. Move away from each other

 • "The crowds dispersed"
 • "The children scattered in all directions when the teacher approached"
  synonym:
 • disperse
 • ,
 • dissipate
 • ,
 • scatter
 • ,
 • spread out

4. Attālināties viens no otra

 • "Pūlis izklīda"
 • "Bērni izklīda uz visām pusēm, kad skolotājs tuvojās"
  sinonīms:
 • izklīst
 • ,
 • izkliedēt
 • ,
 • izkliede
 • ,
 • izklājies

5. Separate (light) into spectral rays

 • "The prosm disperses light"
  synonym:
 • disperse

5. Atdaliet (gaismu) spektrālajos staros

 • "Prosm izkliedē gaismu"
  sinonīms:
 • izklīst

6. Cause to become widely known

 • "Spread information"
 • "Circulate a rumor"
 • "Broadcast the news"
  synonym:
 • circulate
 • ,
 • circularize
 • ,
 • circularise
 • ,
 • distribute
 • ,
 • disseminate
 • ,
 • propagate
 • ,
 • broadcast
 • ,
 • spread
 • ,
 • diffuse
 • ,
 • disperse
 • ,
 • pass around

6. Iemesls kļūt plaši pazīstams

 • "Izplatīt informāciju"
 • "Izplata baumas"
 • "Pārraidīt ziņas"
  sinonīms:
 • cirkulēt
 • ,
 • cirkularizēt
 • ,
 • izplatīt
 • ,
 • pavairot
 • ,
 • raidījums
 • ,
 • izplatīties
 • ,
 • difūzā
 • ,
 • izklīst
 • ,
 • iet apkārt