Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dismay" into Latvian language

Vārda "dismay" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Dismay

[Atlaišana]
/dɪsme/

noun

1. The feeling of despair in the face of obstacles

  synonym:
 • discouragement
 • ,
 • disheartenment
 • ,
 • dismay

1. Izmisuma sajūta, saskaroties ar šķēršļiem

  sinonīms:
 • atturēšana
 • ,
 • nožēlošana
 • ,
 • drūmums

2. Fear resulting from the awareness of danger

  synonym:
 • alarm
 • ,
 • dismay
 • ,
 • consternation

2. Bailes, kas rodas, apzinoties briesmas

  sinonīms:
 • trauksmes signāls
 • ,
 • drūmums
 • ,
 • sašaurināšanās

verb

1. Lower someone's spirits

 • Make downhearted
 • "These news depressed her"
 • "The bad state of her child's health demoralizes her"
  synonym:
 • depress
 • ,
 • deject
 • ,
 • cast down
 • ,
 • get down
 • ,
 • dismay
 • ,
 • dispirit
 • ,
 • demoralize
 • ,
 • demoralise

1. Zemāks kāda gars

 • No sirds
 • "Šīs ziņas viņu nomoka"
 • "Viņas bērna veselības sliktais stāvoklis viņu demoralizē"
  sinonīms:
 • depresija
 • ,
 • izraidīšana
 • ,
 • noniecināt
 • ,
 • nokāpt
 • ,
 • drūmums
 • ,
 • dirgirīts
 • ,
 • demoralizēties
 • ,
 • demoralizēšana

2. Fill with apprehension or alarm

 • Cause to be unpleasantly surprised
 • "I was horrified at the thought of being late for my interview"
 • "The news of the executions horrified us"
  synonym:
 • dismay
 • ,
 • alarm
 • ,
 • appal
 • ,
 • appall
 • ,
 • horrify

2. Aizpildiet ar bažām vai trauksmi

 • Iemesls būt nepateicīgi pārsteigtiem
 • "Es biju šausmās par domu kavēties uz manu interviju"
 • "Ziņas par nāvessodiem mūs šausmināja"
  sinonīms:
 • drūmums
 • ,
 • trauksmes signāls
 • ,
 • lietotne
 • ,
 • apstādināt
 • ,
 • šausmās

Examples of using

To my dismay, my wallet was gone.
Manuprāt, mans maciņš vairs nebija.