Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dishonor" into Latvian language

Vārda "dishonor" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Dishonor

[Trauku]
/dɪsɑnər/

noun

1. A state of shame or disgrace

 • "He was resigned to a life of dishonor"
  synonym:
 • dishonor
 • ,
 • dishonour

1. Kauna vai apkaunojuma stāvoklis

 • "Viņš tika atkāpies no negodības dzīves"
  sinonīms:
 • negodīgums

2. Lacking honor or integrity

  synonym:
 • dishonor
 • ,
 • dishonour

2. Trūkst goda vai integritātes

  sinonīms:
 • negodīgums

verb

1. Bring shame or dishonor upon

 • "He dishonored his family by committing a serious crime"
  synonym:
 • dishonor
 • ,
 • disgrace
 • ,
 • dishonour
 • ,
 • attaint
 • ,
 • shame

1. Radīt kaunu vai negodību

 • "Viņš negodīgi izturējās pret savu ģimeni, izdarot smagu noziegumu"
  sinonīms:
 • negodīgums
 • ,
 • apkaunojums
 • ,
 • atkrāsot
 • ,
 • kauns

2. Force (someone) to have sex against their will

 • "The woman was raped on her way home at night"
  synonym:
 • rape
 • ,
 • ravish
 • ,
 • violate
 • ,
 • assault
 • ,
 • dishonor
 • ,
 • dishonour
 • ,
 • outrage

2. Spēks ( kāds ) nodarboties ar seksu pret viņu gribu

 • "Sieviete naktī tika izvarota ceļā uz mājām"
  sinonīms:
 • izvarošana
 • ,
 • postīt
 • ,
 • pārkāpt
 • ,
 • uzbrukums
 • ,
 • negodīgums
 • ,
 • sašutums

3. Refuse to accept

 • "Dishonor checks and drafts"
  synonym:
 • dishonor
 • ,
 • dishonour

3. Atteikties pieņemt

 • "Dishonor pārbaudes un projekti"
  sinonīms:
 • negodīgums