Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "disguised" into Latvian language

Vārda "sarūgtināts" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Disguised

[Apšaubīts]
/dɪsgaɪzd/

adjective

1. Having its true character concealed with the intent of misleading

 • "Hidden agenda"
 • "Masked threat"
  synonym:
 • cloaked
 • ,
 • disguised
 • ,
 • masked

1. Tā patiesā rakstura slēpšana ar nodomu maldināt

 • "Slēptā darba kārtība"
 • "Uzliesmoti draudi"
  sinonīms:
 • aizsērējis
 • ,
 • maskēts

Examples of using

Tom was disguised as a janitor.
Toms tika maskēts kā sētnieks.
He entered the bank disguised as a guard.
Viņš ienāca bankā, kas bija maskēta kā sargs.
Tom disguised himself as a priest.
Toms maskējās kā priesteris.