Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "disgrace" into Latvian language

Vārda "kauns" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Disgrace

[Apkaunot]
/dɪsgres/

noun

1. A state of dishonor

 • "One mistake brought shame to all his family"
 • "Suffered the ignominy of being sent to prison"
  synonym:
 • shame
 • ,
 • disgrace
 • ,
 • ignominy

1. Negodprātības stāvoklis

 • "Viena kļūda atnesa kaunu visai viņa ģimenei"
 • "Sapurināja aizdedzi, ka viņu sūta uz cietumu"
  sinonīms:
 • kauns
 • ,
 • apkaunojums
 • ,
 • aizdegšanās

verb

1. Bring shame or dishonor upon

 • "He dishonored his family by committing a serious crime"
  synonym:
 • dishonor
 • ,
 • disgrace
 • ,
 • dishonour
 • ,
 • attaint
 • ,
 • shame

1. Radīt kaunu vai negodību

 • "Viņš negodīgi izturējās pret savu ģimeni, izdarot smagu noziegumu"
  sinonīms:
 • negodīgums
 • ,
 • apkaunojums
 • ,
 • atkrāsot
 • ,
 • kauns

2. Reduce in worth or character, usually verbally

 • "She tends to put down younger women colleagues"
 • "His critics took him down after the lecture"
  synonym:
 • take down
 • ,
 • degrade
 • ,
 • disgrace
 • ,
 • demean
 • ,
 • put down

2. Samazināt vērtību vai raksturu, parasti mutiski

 • "Viņa mēdz nolikt jaunākas sievietes kolēģes"
 • "Viņa kritiķi viņu atņēma pēc lekcijas"
  sinonīms:
 • noņemt
 • ,
 • degradācija
 • ,
 • apkaunojums
 • ,
 • pazemeāns
 • ,
 • noliecies

3. Damage the reputation of

 • "This newspaper story discredits the politicians"
  synonym:
 • discredit
 • ,
 • disgrace

3. Sabojā reputācijas reputāciju

 • "Šis avīzes stāsts diskreditē politiķus"
  sinonīms:
 • diskreditēt
 • ,
 • apkaunojums

Examples of using

You're a disgrace to this family!
Jūs esat šīs ģimenes apkaunojums!
Who usually sits on the bench of disgrace?
Kas parasti sēž uz apkaunojuma sola?
I would rather be killed than live in disgrace.
Es drīzāk tiktu nogalināts, nevis dzīvotu apkaunojumā.