Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "discrepancy" into Latvian language

Vārda "diskrētums" tulkošanas nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Discrepancy

[Neatbilstība]
/dɪskrɛpənsi/

noun

1. A difference between conflicting facts or claims or opinions

 • "A growing divergence of opinion"
  synonym:
 • discrepancy
 • ,
 • disagreement
 • ,
 • divergence
 • ,
 • variance

1. Atšķirība starp pretrunīgiem faktiem vai apgalvojumiem vai viedokļiem

 • "Pieaugoša viedokļu atšķirība"
  sinonīms:
 • neatbilstība
 • ,
 • domstarpības
 • ,
 • diverģence
 • ,
 • dispersija

2. An event that departs from expectations

  synonym:
 • discrepancy
 • ,
 • variance
 • ,
 • variant

2. Notikums, kas atkāpjas no cerībām

  sinonīms:
 • neatbilstība
 • ,
 • dispersija
 • ,
 • variants