Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "discouragement" into Latvian language

Vārda "diskriminācija" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Discouragement

[Atturēšana]
/dɪskərɪʤmənt/

noun

1. The feeling of despair in the face of obstacles

  synonym:
 • discouragement
 • ,
 • disheartenment
 • ,
 • dismay

1. Izmisuma sajūta, saskaroties ar šķēršļiem

  sinonīms:
 • atturēšana
 • ,
 • nožēlošana
 • ,
 • drūmums

2. The expression of opposition and disapproval

  synonym:
 • discouragement

2. Opozīcijas un noraidošās izteiksmes izteikšana

  sinonīms:
 • atturēšana

3. The act of discouraging

 • "The discouragement of petty theft"
  synonym:
 • discouragement

3. Atturēšanas akts

 • "Sīkas zādzības atturēšana"
  sinonīms:
 • atturēšana

Examples of using

He exhaled a deep breath in discouragement.
Viņš izelpoja dziļu elpu atturībā.