Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "discontinue" into Latvian language

Vārda "pārtraukt" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Discontinue

[Pārtraukt]
/dɪskəntɪnju/

verb

1. Put an end to a state or an activity

 • "Quit teasing your little brother"
  synonym:
 • discontinue
 • ,
 • stop
 • ,
 • cease
 • ,
 • give up
 • ,
 • quit
 • ,
 • lay off

1. Izbeigt stāvokli vai darbību

 • "Pārtrauciet ķircināt savu mazo brāli"
  sinonīms:
 • pārtraukt
 • ,
 • apstāties
 • ,
 • padoties
 • ,
 • atmest
 • ,
 • atlaist

2. Come to or be at an end

 • "The support from our sponsoring agency will discontinue after march 31"
  synonym:
 • discontinue

2. Nāciet vai esiet galā

 • "Mūsu sponsorējošās aģentūras atbalsts tiks pārtraukts pēc 31. marta"
  sinonīms:
 • pārtraukt

3. Prevent completion

 • "Stop the project"
 • "Break off the negotiations"
  synonym:
 • break
 • ,
 • break off
 • ,
 • discontinue
 • ,
 • stop

3. Novērst pabeigšanu

 • "Apturēt projektu"
 • "Pārtraukt sarunas"
  sinonīms:
 • pārtraukums
 • ,
 • pārtraukt
 • ,
 • apstāties