Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "digital" into Latvian language

Vārda "digitālais" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Digital

[Digitālais]
/dɪʤətəl/

adjective

1. Displaying numbers rather than scale positions

 • "Digital clock"
 • "Digital readout"
  synonym:
 • digital

1. Skaitļu, nevis skalas pozīciju parādīšana

 • "Digitālais pulkstenis"
 • "Digitālais nolasījums"
  sinonīms:
 • digitāli

2. Relating to or performed with the fingers

 • "Digital examination"
  synonym:
 • digital

2. Attiecas uz pirkstiem vai tiek veikti ar tiem

 • "Digitālais eksāmens"
  sinonīms:
 • digitāli

3. Of a circuit or device that represents magnitudes in digits

 • "Digital computer"
  synonym:
 • digital

3. No ķēdes vai ierīces, kas attēlo ciparus

 • "Digitālais dators"
  sinonīms:
 • digitāli

Examples of using

Tom says that digital audio lacks the warmth of vinyl records.
Toms saka, ka digitālajā audio trūkst vinila ierakstu siltuma.
That year's buzzword was digital: digital clocks, digital microwave ovens, even digital pens.
Tā gada buzzword bija digitāls: digitāli pulksteņi, digitālās mikroviļņu krāsnis, pat digitālās pildspalvas.
I'm going to buy myself a new camera, digital this time.
Es šoreiz nopirkšu sev jaunu kameru, digitālu.