Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "devil" into Latvian language

Vārda "velns" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Devil

[Velns]
/dɛvəl/

noun

1. (judeo-christian and islamic religions) chief spirit of evil and adversary of god

 • Tempter of mankind
 • Master of hell
  synonym:
 • Satan
 • ,
 • Old Nick
 • ,
 • Devil
 • ,
 • Lucifer
 • ,
 • Beelzebub
 • ,
 • the Tempter
 • ,
 • Prince of Darkness

1. ( judeo-kristiešu un islāma reliģijas ) dieva ļaunuma un pretinieka galvenais gars

 • Cilvēces tempers
 • Elles meistars
  sinonīms:
 • Sātans
 • ,
 • Vecais Niks
 • ,
 • Velns
 • ,
 • Lucifers
 • ,
 • Belzebubs
 • ,
 • Tempters
 • ,
 • Tumsas princis

2. An evil supernatural being

  synonym:
 • devil
 • ,
 • fiend
 • ,
 • demon
 • ,
 • daemon
 • ,
 • daimon

2. Ļauna pārdabiska būtne

  sinonīms:
 • velns
 • ,
 • fiend
 • ,
 • dēmons
 • ,
 • daimons

3. A word used in exclamations of confusion

 • "What the devil"
 • "The deuce with it"
 • "The dickens you say"
  synonym:
 • devil
 • ,
 • deuce
 • ,
 • dickens

3. Vārds, ko lieto apjukuma eksklamācijās

 • "Kāds velns"
 • "Dīvains ar to"
 • "Denis, ko tu saki"
  sinonīms:
 • velns
 • ,
 • deuce
 • ,
 • penis

4. A rowdy or mischievous person (usually a young man)

 • "He chased the young hellions out of his yard"
  synonym:
 • hellion
 • ,
 • heller
 • ,
 • devil

4. Grūts vai ļauns cilvēks ( parasti jauns vīrietis )

 • "Viņš izdzina jaunos elles no sava pagalma"
  sinonīms:
 • ellība
 • ,
 • ellē
 • ,
 • velns

5. A cruel wicked and inhuman person

  synonym:
 • monster
 • ,
 • fiend
 • ,
 • devil
 • ,
 • demon
 • ,
 • ogre

5. Nežēlīgs nelabs un necilvēcīgs cilvēks

  sinonīms:
 • briesmonis
 • ,
 • fiend
 • ,
 • velns
 • ,
 • dēmons
 • ,
 • ogre

verb

1. Cause annoyance in

 • Disturb, especially by minor irritations
 • "Mosquitoes buzzing in my ear really bothers me"
 • "It irritates me that she never closes the door after she leaves"
  synonym:
 • annoy
 • ,
 • rag
 • ,
 • get to
 • ,
 • bother
 • ,
 • get at
 • ,
 • irritate
 • ,
 • rile
 • ,
 • nark
 • ,
 • nettle
 • ,
 • gravel
 • ,
 • vex
 • ,
 • chafe
 • ,
 • devil

1. Izraisīt kaitinājumu

 • Traucējumi, īpaši ar nelieliem kairinājumiem
 • "Moskīti, kas man ausī rosās, mani patiešām traucē"
 • "Tas mani kairina, ka viņa nekad neaizver durvis pēc aizbraukšanas"
  sinonīms:
 • kaitināt
 • ,
 • lupata
 • ,
 • nokļūt
 • ,
 • apnikt
 • ,
 • kairinājums
 • ,
 • ridzināt
 • ,
 • nark
 • ,
 • nātra
 • ,
 • grants
 • ,
 • veksis
 • ,
 • čafelis
 • ,
 • velns

2. Coat or stuff with a spicy paste

 • "Devilled eggs"
  synonym:
 • devil

2. Mētelis vai sīkumi ar pikantu pastu

 • "Pievilktas olas"
  sinonīms:
 • velns

Examples of using

Better the devil you know than the devil you don't.
Labāk velns, ko jūs zināt, nekā velns, kas jums nav.
Let the devil take him!
Ļaujiet velnam viņu paņemt!
Keep away from me, devil!
Turiet prom no manis, velns!