Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "detached" into Latvian language

Vārda "atdalīts" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Detached

[Atdalīts]
/dɪtæʧt/

adjective

1. Showing lack of emotional involvement

 • "Adopted a degage pose on the arm of the easy chair"- j.s.perelman
 • "She may be detached or even unfeeling but at least she's not hypocritically effusive"
 • "An uninvolved bystander"
  synonym:
 • degage
 • ,
 • detached
 • ,
 • uninvolved

1. Izrādīt emocionālas līdzdalības trūkumu

 • "Pievērta deģenerācijas poza uz vieglā krēsla rokas" - j.s.perelmans
 • "Viņa var būt atdalīta vai pat nesajūta, bet vismaz viņa nav liekulīgi izsvīdama"
 • "Neapšķaidīts apkārtējs"
  sinonīms:
 • degustācija
 • ,
 • atdalīts
 • ,
 • nevedīts

2. Being or feeling set or kept apart from others

 • "She felt detached from the group"
 • "Could not remain the isolated figure he had been"- sherwood anderson
 • "Thought of herself as alone and separated from the others"
 • "Had a set-apart feeling"
  synonym:
 • detached
 • ,
 • isolated
 • ,
 • separated
 • ,
 • set-apart

2. Būt vai justies iestatītam vai turēt viens no citiem

 • "Viņa jutās atdalīta no grupas"
 • "Nevarēja palikt izolētais skaitlis, kāds viņš bija" - šervuds andersons
 • "Domas par sevi kā vienu un atdalītas no citiem"
 • "Bija pilnīga sajūta"
  sinonīms:
 • atdalīts
 • ,
 • izolēts
 • ,
 • komplekta kartiņš

3. No longer connected or joined

 • "A detached part"
 • "On one side of the island was a hugh rock, almost detached"
 • "The separated spacecraft will return to their home bases"
  synonym:
 • detached
 • ,
 • separated

3. Vairs nav savienots vai pievienots

 • "Atdalīta daļa"
 • "Vienā salas pusē bija hugh klints, gandrīz atdalīta"
 • "Dalītais kosmosa kuģis atgriezīsies savās mājas bāzēs"
  sinonīms:
 • atdalīts

4. Used of buildings

 • Standing apart from others
 • "Detached houses"
 • "A detached garage"
  synonym:
 • detached

4. Izmanto ēkas

 • Stāvot viens no citiem
 • "Atdalītas mājas"
 • "Atdalīta garāža"
  sinonīms:
 • atdalīts

5. Lacking affection or warm feeling

 • "An uncaring person"
  synonym:
 • detached
 • ,
 • unaffectionate
 • ,
 • uncaring

5. Trūkst pieķeršanās vai siltas sajūtas

 • "Neizarinošs cilvēks"
  sinonīms:
 • atdalīts
 • ,
 • nepievilcīgs
 • ,
 • neskaidra

6. Not fixed in position

 • "The detached shutter fell on him"
 • "He pulled his arm free and ran"
  synonym:
 • detached
 • ,
 • free

6. Nav noteikts pozīcijā

 • "Atdalītais slēģis viņam nokrita"
 • "Viņš bez rokas izvilka un skrēja"
  sinonīms:
 • atdalīts
 • ,
 • bez maksas