Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "desperation" into Latvian language

Vārda "izmisums" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Desperation

[Izmisums]
/dɛspəreʃən/

noun

1. A state in which all hope is lost or absent

 • "In the depths of despair"
 • "They were rescued from despair at the last minute"
 • "Courage born of desperation"
  synonym:
 • despair
 • ,
 • desperation

1. Stāvoklis, kurā visas cerības ir zaudētas vai nav

 • "Izmisuma dziļumos"
 • "Viņi tika izglābti no izmisuma pēdējā brīdī"
 • "Drosme, kas dzimusi no izmisuma"
  sinonīms:
 • izmisums

2. Desperate recklessness

 • "It was a policy of desperation"
  synonym:
 • desperation

2. Izmisīga neapdomība

 • "Tā bija izmisuma politika"
  sinonīms:
 • izmisums

Examples of using

Suicide is an act of desperation.
Pašnāvība ir izmisuma akts.