Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "depravity" into Latvian language

Vārda "depravity" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Depravity

[Nolaupība]
/dɪprævəti/

noun

1. Moral perversion

 • Impairment of virtue and moral principles
 • "The luxury and corruption among the upper classes"
 • "Moral degeneracy followed intellectual degeneration"
 • "Its brothels, its opium parlors, its depravity"
 • "Rome had fallen into moral putrefaction"
  synonym:
 • corruption
 • ,
 • degeneracy
 • ,
 • depravation
 • ,
 • depravity
 • ,
 • putrefaction

1. Morālā perversija

 • Tikumības un morālo principu pasliktināšanās
 • "Slavība un korupcija augšējās klases"
 • "Morālā deģenerācija sekoja intelektuālajai deģenerācijai"
 • "Tas bordeļi, opija parlori, tās depravitāte"
 • "Roms bija nonācis morālā putrefakcijā"
  sinonīms:
 • korupcija
 • ,
 • deģenerācija
 • ,
 • noārdīšanās
 • ,
 • putraimīšana

2. A corrupt or depraved or degenerate act or practice

 • "The various turpitudes of modern society"
  synonym:
 • depravity
 • ,
 • turpitude

2. Korumpēts vai noārdīts vai deģenerēts akts vai prakse

 • "Mūsdienu sabiedrības dažādie tempi"
  sinonīms:
 • noārdīšanās
 • ,
 • turēšana