Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "deny" into Latvian language

Vārda "noliegt" nozīmes & definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Deny

[Noliegt]
/dɪnaɪ/

verb

1. Declare untrue

 • Contradict
 • "He denied the allegations"
 • "She denied that she had taken money"
  synonym:
 • deny

1. Pasludināt par nepatiesu

 • Pretrunāt
 • "Viņš apsūdzības noraidīja"
 • "Viņa noliedza, ka būtu paņēmusi naudu"
  sinonīms:
 • noliegt

2. Refuse to accept or believe

 • "He denied his fatal illness"
  synonym:
 • deny

2. Atteikties pieņemt vai ticēt

 • "Viņš noliedza savu letālo slimību"
  sinonīms:
 • noliegt

3. Refuse to grant, as of a petition or request

 • "The dean denied the students' request for more physics courses"
 • "The prisoners were denied the right to exercise for more than 2 hours a day"
  synonym:
 • deny

3. Atteikties piešķirt pēc lūgumraksta vai pieprasījuma

 • "Dekāns noraidīja studentu lūgumu pēc vairākiem fizikas kursiem"
 • "Ieslodzītajiem tika liegtas tiesības vingrot ilgāk par 2 stundām dienā"
  sinonīms:
 • noliegt

4. Refuse to let have

 • "She denies me every pleasure"
 • "He denies her her weekly allowance"
  synonym:
 • deny
 • ,
 • refuse

4. Atteikties ļaut

 • "Viņa man liedz katru prieku"
 • "Viņš liedz viņai iknedēļas pabalstu"
  sinonīms:
 • noliegt
 • ,
 • atteikties

5. Deny oneself (something)

 • Restrain, especially from indulging in some pleasure
 • "She denied herself wine and spirits"
  synonym:
 • deny
 • ,
 • abnegate

5. Noliedz sevi (kaut ko)

 • Savaldieties, it īpaši no ļaušanās kādam priekam
 • "Viņa liedza sev vīnu un stipros alkoholiskos dzērienus"
  sinonīms:
 • noliegt
 • ,
 • atteikties

6. Deny formally (an allegation of fact by the opposing party) in a legal suit

  synonym:
 • traverse
 • ,
 • deny

6. Formāli noliegt (pretējās puses apgalvojums par faktu) tiesas prāvā

  sinonīms:
 • traverss
 • ,
 • noliegt

7. Refuse to recognize or acknowledge

 • "Peter denied jesus"
  synonym:
 • deny

7. Atteikties atzīt vai atzīt

 • "Pēteris noliedza jēzu"
  sinonīms:
 • noliegt

Examples of using

I saw you kiss him. Do not deny it!
Es redzēju, kā tu viņu skūpsti. Nenoliedz to!
I can neither confirm nor deny that.
Es to nevaru ne apstiprināt, ne noliegt.
Don't try to deny it.
Nemēģiniet to noliegt.