Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "denounce" into Latvian language

Vārda "denounce" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Denounce

[Denounce]
/dɪnaʊns/

verb

1. Speak out against

 • "He denounced the nazis"
  synonym:
 • denounce

1. Runājiet pret

 • "Viņš nosodīja nacistus"
  sinonīms:
 • denonsēt

2. To accuse or condemn or openly or formally or brand as disgraceful

 • "He denounced the government action"
 • "She was stigmatized by society because she had a child out of wedlock"
  synonym:
 • stigmatize
 • ,
 • stigmatise
 • ,
 • brand
 • ,
 • denounce
 • ,
 • mark

2. Apsūdzēt vai nosodīt, atklāti vai formāli vai apzīmēt kā apkaunojošu

 • "Viņš nosodīja valdības rīcību"
 • "Sabiedrība viņu stigmatizēja, jo viņai bija bērns ārpus laulības"
  sinonīms:
 • stigmatizēt
 • ,
 • zīmols
 • ,
 • denonsēt
 • ,
 • atzīmēt

3. Announce the termination of, as of treaties

  synonym:
 • denounce

3. Paziņot par līgumu izbeigšanu

  sinonīms:
 • denonsēt

4. Give away information about somebody

 • "He told on his classmate who had cheated on the exam"
  synonym:
 • denounce
 • ,
 • tell on
 • ,
 • betray
 • ,
 • give away
 • ,
 • rat
 • ,
 • grass
 • ,
 • shit
 • ,
 • shop
 • ,
 • snitch
 • ,
 • stag

4. Sniedziet informāciju par kādu

 • "Viņš pastāstīja savam klasesbiedram, kurš bija krāpies eksāmenā"
  sinonīms:
 • denonsēt
 • ,
 • pastāsti tālāk
 • ,
 • nodot
 • ,
 • atdot
 • ,
 • žurka
 • ,
 • zāle
 • ,
 • sūds
 • ,
 • veikals
 • ,
 • snitch
 • ,
 • briedis

Examples of using

The people can always be brought to the bidding of the leaders. That is easy. All you have to do is tell them they are being attacked and denounce the pacifists for lack of patriotism and exposing the country to danger. It works the same way in any country.
Tautu vienmēr var saukt pie līderu solījuma. Tas ir viegli. Viss, kas jums jādara, ir pateikt viņiem, ka viņiem uzbrūk, un nosodīt pacifistus par patriotisma trūkumu un valsts pakļaušanu briesmām. Tas darbojas tāpat jebkurā valstī.