Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "denature" into Latvian language

Vārda "denatūra" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Denature

[Denaturēt]
/dɪneʧər/

verb

1. Add nonfissionable material to (fissionable material) so as to make unsuitable for use in an atomic bomb

  synonym:
 • denature

1. Pievienot nesaldāmu materiālu ( skaldāmajam materiālam ), lai tas nebūtu piemērots izmantošanai atombumbā

  sinonīms:
 • denaturēt

2. Modify (as a native protein) especially by heat, acid, alkali, or ultraviolet radiation so that all of the original properties are removed or diminished

  synonym:
 • denature

2. Modificē ( kā vietējo olbaltumvielu ), īpaši ar karstumu, skābi, sārmiem vai ultravioleto starojumu, lai visas sākotnējās īpašības tiktu noņemtas vai samazinātas

  sinonīms:
 • denaturēt

3. Make (alcohol) unfit for drinking without impairing usefulness for other purposes

  synonym:
 • denature

3. Padarīt ( alkoholu ) nederīgu dzeršanai, nepasliktinot lietderību citiem mērķiem

  sinonīms:
 • denaturēt