Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "deference" into Latvian language

Vārda "cieņa" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Deference

[Cieņa]
/dɛfərəns/

noun

1. A courteous expression (by word or deed) of esteem or regard

 • "His deference to her wishes was very flattering"
 • "Be sure to give my respects to the dean"
  synonym:
 • deference
 • ,
 • respect

1. Pieklājīgs cieņas vai cieņas izteiciens (ar vārdu vai darbu)

 • "Viņa cieņa pret viņas vēlmēm bija ļoti glaimojoša"
 • "Noteikti cieniet prāvestu"
  sinonīms:
 • cieņa

2. Courteous regard for people's feelings

 • "In deference to your wishes"
 • "Out of respect for his privacy"
  synonym:
 • deference
 • ,
 • respect
 • ,
 • respectfulness

2. Pieklājīga cieņa pret cilvēku jūtām

 • "Cieņā pret jūsu vēlmēm"
 • "Cieņas dēļ pret viņa privātumu"
  sinonīms:
 • cieņa

3. A disposition or tendency to yield to the will of others

  synonym:
 • complaisance
 • ,
 • compliance
 • ,
 • compliancy
 • ,
 • obligingness
 • ,
 • deference

3. Nosliece vai tieksme pakļauties citu gribai

  sinonīms:
 • līdzjūtība
 • ,
 • atbilstība
 • ,
 • pašapmierinātība
 • ,
 • pienākums
 • ,
 • cieņa