Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dawn" into Latvian language

Vārda "rītausma" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Dawn

[Rītausma]
/dɔn/

noun

1. The first light of day

 • "We got up before dawn"
 • "They talked until morning"
  synonym:
 • dawn
 • ,
 • dawning
 • ,
 • morning
 • ,
 • aurora
 • ,
 • first light
 • ,
 • daybreak
 • ,
 • break of day
 • ,
 • break of the day
 • ,
 • dayspring
 • ,
 • sunrise
 • ,
 • sunup
 • ,
 • cockcrow

1. Pirmā dienas gaisma

 • "Mēs piecēlāmies pirms rītausmas"
 • "Viņi runāja līdz rītam"
  sinonīms:
 • rītausma
 • ,
 • ausma
 • ,
 • rīts
 • ,
 • aurora
 • ,
 • pirmā gaisma
 • ,
 • dienas pārtraukums
 • ,
 • dienaspavasaris
 • ,
 • saullēkts
 • ,
 • gaiļu vārna

2. The earliest period

 • "The dawn of civilization"
 • "The morning of the world"
  synonym:
 • dawn
 • ,
 • morning

2. Agrākais periods

 • "Civilizācijas rītausma"
 • "Pasaules rīts"
  sinonīms:
 • rītausma
 • ,
 • rīts

3. An opening time period

 • "It was the dawn of the roman empire"
  synonym:
 • dawn

3. Atvēršanas laika periods

 • "Tā bija romas impērijas rītausma"
  sinonīms:
 • rītausma

verb

1. Become clear or enter one's consciousness or emotions

 • "It dawned on him that she had betrayed him"
 • "She was penetrated with sorrow"
  synonym:
 • click
 • ,
 • get through
 • ,
 • dawn
 • ,
 • come home
 • ,
 • get across
 • ,
 • sink in
 • ,
 • penetrate
 • ,
 • fall into place

1. Kļūstiet skaidrs vai ieejiet savā apziņā vai emocijās

 • "Viņam uzausa, ka viņa viņu ir nodevusi"
 • "Viņu pārņēma bēdas"
  sinonīms:
 • klikšķis
 • ,
 • tikt cauri
 • ,
 • rītausma
 • ,
 • nāc mājās
 • ,
 • tikt pāri
 • ,
 • iegrimt
 • ,
 • iekļūt
 • ,
 • iekrist vietā

2. Appear or develop

 • "The age of computers had dawned"
  synonym:
 • dawn

2. Parādās vai attīstās

 • "Datoru laikmets bija uzausis"
  sinonīms:
 • rītausma

3. Become light

 • "It started to dawn, and we had to get up"
  synonym:
 • dawn

3. Kļūsti par gaismu

 • "Sākās rītausma, un mums bija jāceļas"
  sinonīms:
 • rītausma

Examples of using

This invention marked the dawn of a new era in weaving.
Šis izgudrojums iezīmēja jaunas aušanas ēras rītausmu.
I got up at the crack of dawn.
Es piecēlos rītausmā.
Tom was up before dawn.
Toms bija augšā pirms rītausmas.