Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "darling" into Latvian language

Vārda "mīļais" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Darling

[Dārgais]
/dɑrlɪŋ/

noun

1. A special loved one

  synonym:
 • darling
 • ,
 • favorite
 • ,
 • favourite
 • ,
 • pet
 • ,
 • dearie
 • ,
 • deary
 • ,
 • ducky

1. Īpašs tuvinieks

  sinonīms:
 • mīļais
 • ,
 • mīļākais
 • ,
 • mājdzīvnieks
 • ,
 • mīļā
 • ,
 • deary
 • ,
 • ducky

2. An australian river

 • Tributary of the murray river
  synonym:
 • Darling
 • ,
 • Darling River

2. Austrālijas upe

 • Murray upes pieteka
  sinonīms:
 • Dārgais
 • ,
 • Dārlās upe

adjective

1. Dearly loved

  synonym:
 • beloved
 • ,
 • darling
 • ,
 • dear

1. Dārgi mīlēts

  sinonīms:
 • mīļais
 • ,
 • dārgais

Examples of using

Hit the brakes, darling. We should test our feelings. We don't know each other well enough, I'm not used to anticipate the events.
Rezultāts bremzes, mīļā. Mums vajadzētu pārbaudīt savas jūtas. Mēs viens otru nepazīstam pietiekami labi, es neesmu pieradis paredzēt notikumus.
"Oh, darling," she said, "sit down, relax, and close your eyes."
"Ak, mīļā," viņa teica, "sēdies, atpūties un aizver acis."