Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "damned" into Latvian language

Vārda "sasodīts" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Damned

[Sasodīts]
/dæmd/

noun

1. People who are condemned to eternal punishment

 • "He felt he had visited the realm of the damned"
  synonym:
 • damned

1. Cilvēki, kuri ir nolemti mūžīgam sodam

 • "Viņš juta, ka ir apmeklējis nolādēto valstību"
  sinonīms:
 • sasodīts

adjective

1. Expletives used informally as intensifiers

 • "He's a blasted idiot"
 • "It's a blamed shame"
 • "A blame cold winter"
 • "Not a blessed dime"
 • "I'll be damned (or blessed or darned or goddamned) if i'll do any such thing"
 • "He's a damn (or goddam or goddamned) fool"
 • "A deuced idiot"
 • "An infernal nuisance"
  synonym:
 • blasted
 • ,
 • blame
 • ,
 • blamed
 • ,
 • blessed
 • ,
 • damn
 • ,
 • damned
 • ,
 • darned
 • ,
 • deuced
 • ,
 • goddam
 • ,
 • goddamn
 • ,
 • goddamned
 • ,
 • infernal

1. Izteicieni, ko neoficiāli izmanto kā pastiprinātājus

 • "Viņš ir satriekts idiots"
 • "Tas ir vainojams kauns"
 • "Vainojama aukstā ziema"
 • "Nav svētīts santīms"
 • "Es būšu nolādēts (vai svētīts, sasodīts vai sasodīts), ja es kaut ko tādu darīšu"
 • "Viņš ir sasodīts (vai sasodīts vai sasodīts) muļķis"
 • "Iznīcināts idiots"
 • "Infernāls traucēklis"
  sinonīms:
 • uzspridzināts
 • ,
 • vainot
 • ,
 • vainīgs
 • ,
 • svētīts
 • ,
 • sasodīts
 • ,
 • deuced
 • ,
 • infernāls

2. In danger of the eternal punishment of hell

 • "Poor damned souls"
  synonym:
 • cursed
 • ,
 • damned
 • ,
 • doomed
 • ,
 • unredeemed
 • ,
 • unsaved

2. Draud elles mūžīgais sods

 • "Nabaga nolādētās dvēseles"
  sinonīms:
 • nolādēts
 • ,
 • sasodīts
 • ,
 • nolemts
 • ,
 • neizpirktais
 • ,
 • neglābts

adverb

1. In a damnable manner

 • "Kindly arthur--so damnably , politely , endlessly persistent!"
  synonym:
 • damned
 • ,
 • damnably
 • ,
 • cursedly

1. Sasodāmā veidā

 • "Laipni artūrs - tik sasodīti, pieklājīgi, bezgalīgi neatlaidīgi!"
  sinonīms:
 • sasodīts
 • ,
 • sasodīti
 • ,
 • nolādēti

Examples of using

Close the damned door!
Aizveriet nolādētās durvis!
This damned computer won't work.
Šis nolādētais dators nedarbosies.
Shut the damned door!
Aizveriet nolādētās durvis!