Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dabble" into Latvian language

Vārda "dabble" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Dabble

[Švīks]
/dæbəl/

verb

1. Dip a foot or hand briefly into a liquid

  synonym:
 • dabble

1. Īsi iemērciet kāju vai roku šķidrumā

  sinonīms:
 • sablīvēt

2. Play in or as if in water, as of small children

  synonym:
 • dabble
 • ,
 • paddle
 • ,
 • splash around

2. Spēlē ūdenī vai it kā ūdenī, kā maziem bērniem

  sinonīms:
 • sablīvēt
 • ,
 • bradāt
 • ,
 • šļakatas apkārt

3. Work with in an amateurish manner

 • "She dabbles in astronomy"
 • "He plays around with investments but he never makes any money"
  synonym:
 • dabble
 • ,
 • smatter
 • ,
 • play around

3. Strādāt amatieriski

 • "Viņa sablīvē astronomijā"
 • "Viņš spēlē ar ieguldījumiem, bet nekad nepelna naudu"
  sinonīms:
 • sablīvēt
 • ,
 • glātēt
 • ,
 • spēlēties apkārt

4. Bob forward and under so as to feed off the bottom of a body of water

 • "Dabbling ducks"
  synonym:
 • dabble

4. Bobs uz priekšu un zem tā, lai pabarotu ūdens ķermeņa dibenu

 • "Dabling pīles"
  sinonīms:
 • sablīvēt