Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "customarily" into Latvian language

Vārda "parasti" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Customarily

[Parasti]
/kəstəmɛrəli/

adverb

1. By custom

  • According to common practice
  • "Children are custosby-the-waymarily expected to be seen but not heard"
    synonym:
  • customarily

1. Pēc pasūtījuma

  • Saskaņā ar parasto praksi
  • "Bērnus parasti sagaida redzēt, bet nedzirdēt"
    sinonīms:
  • parasti

Examples of using

When parents get old in Japan, they are customarily looked after by their children.
Kad vecāki Japānā noveco, viņus parasti pieskata viņu bērni.