Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "crystalline" into Latvian language

Vārda "kristālisks" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Crystalline

[Kristālisks]
/krɪstəlaɪn/

adjective

1. Consisting of or containing or of the nature of crystals

 • "Granite is crystalline"
  synonym:
 • crystalline

1. Kas sastāv no kristāliem vai satur tos, vai no tiem

 • "Granīts ir kristālisks"
  sinonīms:
 • kristāliski

2. Distinctly or sharply outlined

 • "Crystalline sharpness of outline"- john buchan
  synonym:
 • crystalline

2. Skaidri vai asi ieskicēti

 • "Kristāliska kontūras asums" - džons buchans
  sinonīms:
 • kristāliski

3. Transmitting light

 • Able to be seen through with clarity
 • "The cold crystalline water of melted snow"
 • "Crystal clear skies"
 • "Could see the sand on the bottom of the limpid pool"
 • "Lucid air"
 • "A pellucid brook"
 • "Transparent crystal"
  synonym:
 • crystalline
 • ,
 • crystal clear
 • ,
 • limpid
 • ,
 • lucid
 • ,
 • pellucid
 • ,
 • transparent

3. Transmisīvā gaisma

 • Ko var redzēt skaidri
 • "Kausēta sniega aukstais kristāliskais ūdens"
 • "Kristāliski skaidras debesis"
 • "Varētu redzēt smiltis limpīda baseina apakšā"
 • "Gaisa šķidrums"
 • "Pellucīdu strauts"
 • "Caurspīdīgs kristāls"
  sinonīms:
 • kristāliski
 • ,
 • kristāldzidrs
 • ,
 • limpīts
 • ,
 • gaišs
 • ,
 • palucīds
 • ,
 • caurspīdīgs