Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "croak" into Latvian language

Vārda "grauzis" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Croak

[Čīkstēt]
/kroʊk/

noun

1. A harsh hoarse utterance (as of a frog)

  synonym:
 • croak
 • ,
 • croaking

1. Skarbs aizsmakts izteiciens ( kā varde )

  sinonīms:
 • krokāja
 • ,
 • krokošana

verb

1. Pass from physical life and lose all bodily attributes and functions necessary to sustain life

 • "She died from cancer"
 • "The children perished in the fire"
 • "The patient went peacefully"
 • "The old guy kicked the bucket at the age of 102"
  synonym:
 • die
 • ,
 • decease
 • ,
 • perish
 • ,
 • go
 • ,
 • exit
 • ,
 • pass away
 • ,
 • expire
 • ,
 • pass
 • ,
 • kick the bucket
 • ,
 • cash in one's chips
 • ,
 • buy the farm
 • ,
 • conk
 • ,
 • give-up the ghost
 • ,
 • drop dead
 • ,
 • pop off
 • ,
 • choke
 • ,
 • croak
 • ,
 • snuff it

1. Pāriet no fiziskās dzīves un zaudēt visas ķermeņa īpašības un funkcijas, kas vajadzīgas dzīvības uzturēšanai

 • "Viņa nomira no vēža"
 • "Bērni gāja bojā ugunī"
 • "Pacients gāja mierīgi"
 • "Vecais puisis spaini izmeta 102 gadu vecumā"
  sinonīms:
 • mirst
 • ,
 • maldināt
 • ,
 • ietērpums
 • ,
 • iet
 • ,
 • izeja
 • ,
 • aiziet prom
 • ,
 • derīguma termiņš
 • ,
 • caurlaide
 • ,
 • sitiet kausu
 • ,
 • skaidrā nauda čipsi
 • ,
 • pirkt saimniecību
 • ,
 • konks
 • ,
 • padodies spokam
 • ,
 • nomet mirušo
 • ,
 • pop off
 • ,
 • aizrīties
 • ,
 • krokāja
 • ,
 • šņaukāt to

2. Utter a hoarse sound, like a raven

  synonym:
 • croak
 • ,
 • cronk

2. Izteiciet aizsmaku skaņu, piemēram, krauklis

  sinonīms:
 • krokāja
 • ,
 • krons

3. Make complaining remarks or noises under one's breath

 • "She grumbles when she feels overworked"
  synonym:
 • murmur
 • ,
 • mutter
 • ,
 • grumble
 • ,
 • croak
 • ,
 • gnarl

3. Zem elpas izteikt sūdzības piezīmes vai trokšņus

 • "Viņa grumbles, kad jūtas pārāk apstrādāta"
  sinonīms:
 • murmināt
 • ,
 • mutters
 • ,
 • grumbulis
 • ,
 • krokāja
 • ,
 • gnārlis