Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "crime" into Latvian language

Vārda "noziegums" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Crime

[Noziedzība]
/kraɪm/

noun

1. (criminal law) an act punishable by law

 • Usually considered an evil act
 • "A long record of crimes"
  synonym:
 • crime
 • ,
 • offense
 • ,
 • criminal offense
 • ,
 • criminal offence
 • ,
 • offence
 • ,
 • law-breaking

1. (krimināltiesības) darbība, kas ir sodāma ar likumu

 • Parasti tiek uzskatīts par ļaunu darbību
 • "Ilgs noziegumu rekords"
  sinonīms:
 • noziegums
 • ,
 • apvainojums
 • ,
 • noziedzīgs nodarījums
 • ,
 • likumu pārkāpšana

2. An evil act not necessarily punishable by law

 • "Crimes of the heart"
  synonym:
 • crime

2. Ļauna darbība, kas ne vienmēr ir sodāma ar likumu

 • "Sirds noziegumi"
  sinonīms:
 • noziegums

Examples of using

The public's fascination with organized crime is very disturbing.
Sabiedrības aizraušanās ar organizēto noziedzību ir ļoti satraucoša.
Dwindling resources have hampered the efforts of police to stem the rise of violent crime in the city.
Resursu samazināšanās ir kavējusi policijas centienus apturēt vardarbīgo noziegumu pieaugumu pilsētā.
It was a violent crime.
Tas bija vardarbīgs noziegums.