Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "craft" into Latvian language

Vārda "amatniecība" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Craft

[Amatniecība]
/kræft/

noun

1. The skilled practice of a practical occupation

 • "He learned his trade as an apprentice"
  synonym:
 • trade
 • ,
 • craft

1. Praktiskas nodarbošanās prasmīga prakse

 • "Viņš iemācījās savu tirdzniecību kā māceklis"
  sinonīms:
 • tirdzniecība
 • ,
 • amatniecība

2. A vehicle designed for navigation in or on water or air or through outer space

  synonym:
 • craft

2. Transportlīdzeklis, kas paredzēts navigācijai ūdenī vai gaisā vai caur kosmosu

  sinonīms:
 • amatniecība

3. People who perform a particular kind of skilled work

 • "He represented the craft of brewers"
 • "As they say in the trade"
  synonym:
 • craft
 • ,
 • trade

3. Cilvēki, kuri veic noteikta veida kvalificētu darbu

 • "Viņš pārstāvēja alus darītāju amatniecību"
 • "Kā viņi saka tirdzniecībā"
  sinonīms:
 • amatniecība
 • ,
 • tirdzniecība

4. Skill in an occupation or trade

  synonym:
 • craft
 • ,
 • craftsmanship
 • ,
 • workmanship

4. Prasmes okupācijā vai tirdzniecībā

  sinonīms:
 • amatniecība
 • ,
 • meistarība

5. Shrewdness as demonstrated by being skilled in deception

  synonym:
 • craft
 • ,
 • craftiness
 • ,
 • cunning
 • ,
 • foxiness
 • ,
 • guile
 • ,
 • slyness
 • ,
 • wiliness

5. Satricinājums, kā to pierāda tas, ka viņš ir kvalificēts maldināšanā

  sinonīms:
 • amatniecība
 • ,
 • viltīgs
 • ,
 • lapsene
 • ,
 • guile
 • ,
 • slinkums
 • ,
 • nelaime

verb

1. Make by hand and with much skill

 • "The artisan crafted a complicated tool"
  synonym:
 • craft

1. Veikt ar roku un ar lielu prasmi

 • "Artisan izstrādāja sarežģītu rīku"
  sinonīms:
 • amatniecība