Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "countless" into Latvian language

Vārda "neskaitāms" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Countless

[Neskaitāms]
/kaʊntləs/

adjective

1. Too numerous to be counted

 • "Incalculable riches"
 • "Countless hours"
 • "An infinite number of reasons"
 • "Innumerable difficulties"
 • "The multitudinous seas"
 • "Myriad stars"
 • "Untold thousands"
  synonym:
 • countless
 • ,
 • infinite
 • ,
 • innumerable
 • ,
 • innumerous
 • ,
 • multitudinous
 • ,
 • myriad
 • ,
 • numberless
 • ,
 • uncounted
 • ,
 • unnumberable
 • ,
 • unnumbered
 • ,
 • unnumerable

1. Pārāk daudz, lai to saskaitītu

 • "Neaprēķināmas bagātības"
 • "Neskaitāmas stundas"
 • "Bezgalīgs skaits iemeslu"
 • "Neskaitāmas grūtības"
 • "Daudzveidīgās jūras"
 • "Miriju zvaigznes"
 • "Neatstāstīti tūkstoši"
  sinonīms:
 • neskaitāmi
 • ,
 • bezgalīgs
 • ,
 • daudzbalsīgs
 • ,
 • neskaitāmas
 • ,
 • bezskaitlīgs
 • ,
 • neuzskaitīts
 • ,
 • neskaitāms
 • ,
 • nenumurēts

Examples of using

He spent countless hours preparing for the test.
Viņš pavadīja neskaitāmas stundas, gatavojoties testam.
She helped me out countless times.
Viņa man palīdzēja neskaitāmas reizes.
God's inhumanity to man makes countless thousands mourn.
Dieva necilvēcība pret cilvēku liek neskaitāmiem tūkstošiem sērot.